Radiátory Delta

Katalog Delta Airfel

Katalog Airfel

Porovnání výkonů

Popis
Deskové radiátory DELTA / AIR FEL jsou vyráběny ze svitků ocelových plechů dle normy EN 442. Z ákladem radiátorů je tvarovaná deska s horizontálně a vertikálně uspořádanými kanály. T ato deska je vyrobena ze dvou výlisků ocelového plechu spojené k sobě celými obvodovými sváry. Vysoce kvalitní plech, který je základem kvalitního radiátoru odpovídá normě EN 10130 a EN 10131.

Použití
Deskové radiátory DELTA / AIR FEL jsou určeny k montáži do otopných soustav ústředního vytápění s nejvyšším přístupným provozním přetlakem 1,0MPa, kde teplonosnou látkou je voda, nebo vodní roztoky s maximální přípustnou teplotou 120°C. Radiátory jsou určeny pro jednotrubkové a dvoutrubkové topné soustavy s nuceným i samotížným oběhem v souladu s normou ČSN 07 7401. N ízký obsah vody v radiátoru umožňuje velmi pružnou reakci otopné soustavy na potřebu tepla ve vytápěné místnosti
a velmi účinnou termoregulaci.